Обяви

Магистри - прием зимен семестър 2023/2024

Кат. "Компютърни системи" към факултет „Компютърни системи и технологии“ предлага следните магистърски програми:

  • "Компютърно и софтуерно инженерство“ - едногодишно обучение
  • "Компютърно и софтуерно инженерство“ -двугодишно обучение
  • "Графичен и уеб дизайн" - едногодишно обучение

Срокът за подаване на документи за всички специалности в ОКС „магистър“ чрез конкурс по документи е от 11.09.2023 г. до 29.09.2023 г. вкл.

Подаването и приемът на документи за магистърските програми на кат. "Компютърни системи" при ФКСТ се осъществява по избор от страна на кандидата в една от двете посочени по-долу форми: 

За повече информация относно магистърските програми, условия, документи, такси и начини на кандидатстване вижте  "Кандидатстване в магистърски програми"