Изпитна сесия

ВАЖНО: За подробности относно организацията и начина на провеждане на изпитите се свързвайте с вашите преподаватели като използвате установените комуникационни канали: e-mail, MS Teams и Moodle. smiley

Академична учебна година 2023/2024


Лятна изпитна сесия'2024

 

Зимна изпитна сесия'2024

  • РЕДОВНА СЕСИЯ: 22.01.2024 - 10.02.2024
  • ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ: 1.03.2024 - 31.05.2024 
Спец. Курс Дисциплина Лектор Дата Начален час Зала
КСИ 1 МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА ВИЗУАЛНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ 30/01/2024 11:00 1311
КСИ 1 СЕМАНТИЧЕН УЕБ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. АДЕЛИНА АЛЕКСИЕВА 7/02/2024 9:00  
КСИ 1 МОБИЛНИ И СТАЦИОНАРНИ КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ 23/01/2024 09:30, 221 гр. 2108А, 2108Б
КСИ 1 МОБИЛНИ И СТАЦИОНАРНИ КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ 23/01/2024 09:30, 223 гр. 2108А, 2108Б
КСИ 1 МОБИЛНИ И СТАЦИОНАРНИ КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ 23/01/2024 11:00, 222 гр. 2108А, 2108Б
КСИ 1 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИВАН СТАНКОВ 24/01/2024 9:00 4302
КСИ 1 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ОГНЯН НАКОВ      
КСИ 1 СЪВРЕМЕННИ JAVA ТЕХНОЛОГИИ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЯВОР ТОМОВ 27/01/2024 11:00  

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ: 1.03.2024 - 31.05.2024

Спец. Курс Дисциплина Лектор Дата Начален час Зала
КСИ 1 МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА ВИЗУАЛНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ      
КСИ 1 СЕМАНТИЧЕН УЕБ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. АДЕЛИНА АЛЕКСИЕВА 20/03/2024 9:00 3311а
КСИ 1 МОБИЛНИ И СТАЦИОНАРНИ КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ 5/01/2024 9:30  
КСИ 1 МОБИЛНИ И СТАЦИОНАРНИ КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ      
КСИ 1 МОБИЛНИ И СТАЦИОНАРНИ КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ      
КСИ 1 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИВАН СТАНКОВ      
КСИ 1 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ОГНЯН НАКОВ      
КСИ 1 СЪВРЕМЕННИ JAVA ТЕХНОЛОГИИ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЯВОР ТОМОВ    

 

>> Зимна / лятна редовни сесии