Изпитна сесия - ОКС "Бакалавър"

ВАЖНО: За подробности относно организацията и начина на провеждане на изпитите се свързвайте с вашите преподаватели като използвате установените комуникационни канали: e-mail, MS Teams и Moodle. smiley

Академична учебна година 2023/2024


 

Лятна изпитна сесия'2024

 

Лятна изпитна сесия'2024 - абсолвенти