Дати за дипломни защити по комисии

Академичен календар - абсолвенти

График на сесията: 22.01.2024 - 26.01.2024


Комисия Председател Дата Начален час Зала
1 проф. д-р Огнян Наков 25/1/2024 8:30 1316
2 проф. д-р Даниела Гоцева 24/1/2024 10:00 1216
3 проф. д-р Милена Лазарова - - -
4 доц. д-р Валентин Моллов 22/1/2024 10:00 3129
5 проф. д-р Георги Попов 22/1/2024 10:00 3239
6 проф. д-р Румен Трифонов 26/1/2024 14:00 10101