Срокове

Срокът за подаване на документи за всички специалности в ОКС „магистър“ чрез конкурс по документи е от 11.09.2023 г. до 29.09.2023 г. вкл.