Катедра "Компютърни системи"

Състав | Дисциплини | Публикации

Катедра “Изчислителна техника” е създадена през 1969 год . От 1993 год. е преименувана в “Компютърни системи”. Катедрата обучава студенти за придобиване на образователно-квалификационните степени магистър и бакалавър по 5 специалности, чиято цел е да осигури на студентите най-съвременни знания в областта на компютърните инженерни науки и усъвършенствани умения, изисквани от днешния конкурентен пазар за успешна професионална реализация.

Катедра "Компютърни системи" предлага обучение по:

  • Компютърно и софтуерно инженерство - бакалавър
  • Компютърно и софтуерно инженерство - магистър
  • Графичен и web дизайн - магистър
  • Computer science and engineering - бакалавър на английски език
  • Computer science and engineering - магистър на английски език